Seminar za Mlade HNS-a

U Vodicama održan je Seminar za Mlade HNS-a na temu upravljanja talentima uz potporu ALDE stranke.

 
Fotografija Gorana Neralića.