Aktivnost našeg gradskog zastupnika - Tomislav Stojak

Fotografija Tomislava Stojaka.

 

Jučerašnji Večernjak!

Dolazak novih prijevoznika i modernih usluga apsolutno pozdravljam! Na gradu je da takve poslovne planove potiče, a na državi da tržište liberalizira i normativno regulira!

 

Fotografija Tomislava Stojaka.