Regionalni savezi

(1) Regionalni savezi povezuju županijske organizacije HNS-a sukladno zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, kulturološkim i drugim tradicionalnim osobitostima hrvatskih regija.

(2) Regionalni savezi HNS-a ustrojeni su na način kako slijedi:

(3) O prestanku rada regionalnih saveza ili promjenama u njihovu ustroju odlučuje Središnji odbor HNS-a, ovisno o mogućim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske i u skladu s ovim Statutom.

 

Klikom na kartu regionalnog saveza otvoriti će vam se facebook stranica odabranog reg. saveza. I možete saznati sve o tom savezu kao i najnovije vijesti. 

 

Regionalni savezi:

 

Dalmatinski regionalni savez HNS-a

HNS Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije

 

Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez HNS-a

HNS Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

 

Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a

HNS Grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

 

 Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a

HNS Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

 

Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a

HNS Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije