• Dobro došli na stranicu GO HNS-a Grad Zagreb

  • 13. godina Božićnog druženja sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb

  • Božićno druženje sa CRZ Zagreb

  • Ilica 61, 10000 Zagreb

    U dvorištu 1. kat, blizu Britanca

 

 Press konferencija GO HNS-a Grada Zagreba 

 

 

 

 

 

      

                                                            

 
 
 
Facebook i Youtube GO HNS-a
 
face Oyoutube
 
  
  

 

 

 

 

ZABRANITE ŠATORE U CENTRU ZAGREBA!

tomislav stojakZagreb, 29. kolovoza 2013. - Zagrebačka Gradska skupština jednoglasno je danas prihvatila izmjene odluke o komunalnom redu po kojima više neće biti moguće postavljati reklame na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom trgu, dok će se postojeće maknuti do 1. ožujka 2014., a zastupnici su predložili i uklanjanje šatora na glavnom trgu te oštrije kazne za šaranje po fasadama.

Opširnije:ZABRANITE ŠATORE U CENTRU ZAGREBA!

STOJAK POSTAO PREDSJEDNIK KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA

StojakZagreb, 6. kolovoza 2013. - Na posljednjoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine, održanoj 18. srpnja ove godine, HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak imenovan je predsjednikom Gradske koordinacije za ljudska prava.
 
Gradska koordinacija za ljudska prava osnovana je kao radno tijelo Gradske skupštine.
 
Njezine zadaće su: prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te njihovo razmatranje na sjednicama i upozoravanje nadležnih upravnih tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te predlaganje rješenja.
 
Prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava Koordinacija može odrediti užu radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s određenih stručnih područja, a koji nisu članovi Koordinacije. Radna skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava rješenja određenog problema.
 
Osim navedenog, Koordinacija predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanja zaštite ljudskih prava na području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava. Probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini, upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava.
 
Gradska koordinacija za ljudska prava otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina, a prema potrebi, surađuje s Pučkim pravobraniteljem.
 
Koordinacija jednom godišnje podnosi Gradskoj skupštini Grada Zagreba i Vladi Republike Hrvatske izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba te informaciju o aktivnostima Koordinacije. 
 
Na istoj sjednici Gradske skupštine, Tomislav Stojak imenovan je i članom Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKE SKUPŠTINE

y332524985346677Zagreb, 20 lipnja 2013 - Na današnjoj, prvoj sjednici novog saziva Gradske skupštine Grada Zagreba svečanu prisegu položili su gradski zastupnici, a izabran je i novi predsjednik Skupštine.
 
Za predsjednika zagrebačke Gradske skupštine izabran je Darinko Kosor sa 27 glasova ZA, 21 suzdržanim i jednim glasom protiv. HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak nije podržao izbor predsjednika i glasao je protiv.
 
Za potpredsjednike su izabarani Jelena Pavičić Vukičević (Nezavisna lista Milana Bandića), Vesna Sudar (HSU), Andrija Mikulić (HDZ) i Davor Bernardić (SDP).

NOVI SAZIV GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

1013696 137154546489384 1616346353 nZagreb, 21. lipnja 2013. – Dana, 20. lipnja 2013. godine održana je konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba.
 
Na konstituirajućoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine verificirani su mandati novim gradskim zastupnicima koji su položili svečanu prisegu. Mandatno povjerenstvo verificiralo je mandate 51 članu Gradske skupštine.
 
Gradski zastupnici
 
Nezavisna lista Milana Bandića ima 17 gradskih zastupnika: Jelena Pavičić Vukičević, Ana Stavljenić-Rukavina, Sandra Perković, dr. Mirna Šitum, Davor Štern, akademkinja Vida Demarin, Sunčana Rupnik Blažeković, Marija Kalebota, Vlado Crkvenac, Dragica Nikolić, Katarina Tonković, Darko Katuša, Ratko Maričić, Ante Dodig, Mirsad Srebreniković, Bogdanka Srdić-Vulpe, Damir Jurinović.
 
SDP ima 12 zastupnika: Davor Bernardić, Martina Jović, Zvane Brumnić, dr. Damir Godec, Saša Molan, Tin Pažur, Silva Žele, Nenad Livun, Ćazim Kardašević, Dijana Pavičić Haniš, Marijan Pilaš, Dan Špicer.
 
HDZ će zastupati osam gradskih zastupnika: Andrija Mikulić, Margareta Mađerić, Ivan Ćelić, akademik Ivica Kostović, Zoran Piličić, Mario Župan, Dražen Bilokapić, Ante Plazonić.
 
Četiri su HSLS-ovca: Darinko Kosor, Alen Ostojić, Vjekoslav Jeleč, Miroslav Polovanec.
 
Troje ih je iz HSU-a: Davorka Vukadin Samardžić, Grgo Jelinić i Vesna Sudar.
 
Po dvojica su iz HNS-a Dragan Kovačević i Tomislav Stojak, a iz HSS-a Nenad Matić i Ivan Obad.
 
Jedan zastupnik je iz Bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika, HSP-a dr. Ante Starčević Ivan Tepeš te nestranački gradski zastupnik Vladimir Ferdelji.
 
Klubovi zastupnika
 
U ovom sazivu osnovano je šest klubova zastupnika: klub zastupnika Nezavisne liste Milana Bandića, SDP-ov, HDZ-ov, te tri zajednička kluba - HNS i HSU, zatim HSP A. Starčevića i BUZ te HSLS i HSS.
 
Predsjednik i potpredsjednici
 
Darinko Kosor novi je predsjednik Gradske skupštine. Kosor je dobio podršku 27 zastupnika, njih 21 bilo je suzdržano, te jedan protiv i to Tomislav Stojak iz HNS-a. Osim HSLS-a i HSS-a, Kosor je dobio podršku i Nezavisne liste Milana Bandića. Suzdržani su bili HDZ-ovci i većina SDP-ovaca.
 
Potpredsjednici Skupštine su Jelena Pavičić Vukićević (Nezavisna lista Milana Bandića), Vesna Sudar (HSU), Andrija Mikulić (HDZ) i Davor Bernardić (SDP).
 
Radna tijela
 
Na konstituirajućoj sjednici izabrani su i predsjednici i članovi 18 radnih tijela. Dragan Kovačević predsjednik je Odbora za financije i član Odbora za izbor i imenovanja. Tomislav Stojak predsjednik je Odbora za mjesnu samoupravu i član Odbora za kulturu.
 
Cjelokupni popis radnih tijela kao i njihovih članova možete vidjeti na stranici: http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=955
 
O Gradskoj skupštini Grada Zagreba
 
Gradska skupština predstavničko je tijelo građana Grada Zagreba i tijelo Grada Zagreba izabrano na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradska skupština ima 51 gradskog zastupnika.
 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu, ali na njega se primjenjuju i odredbe ovog zakona.
 
Statutom Grada Zagreba uređuje se samoupravni djelokrug Grada Zagreba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba. Unutarnje ustrojstvo i način rada Gradske skupštine Grada Zagreba uređeni su Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
 
Sjedište Gradske skupštine Grada Zagreba je u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5, Stara gradska vijećnica.

HNS I HSU IMAJU ZAJEDNIČKI KLUB U GRADSKOJ SKUPŠTINI

y255821613266323Zagreb, 12. lipnja 2013. - HNS i HSU Grada Zagreba potpisali su „Sporazum o osnivanju zajedničkog Kluba HNS-a i HSU-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u mandatu 2013.-2017.“ svjesni potrebe zajedničkog nastupa u zagrebačkoj Gradskoj skupštini nakon izbora održanih 19.5.2013. godine, a sukladno zajedničkim ciljevima, programskoj bliskosti i iskustvima u dosadašnjoj suradnji, kako na razini Republike Hrvatske, tako i Grada Zagreba.
 
Ovim sporazumom stranke potpisnice temeljit će svoju suradnju na načelima jednakopravnosti, partnerstva i odgovornosti, polazeći od svojih osnovnih programskih vrijednosti, nužnosti snažnije zastupljenosti interesa svoga biračkoga tijela te potrebe za korijenitim političkim i gospodarskim promjenama u Gradu Zagrebu.
 
Stranke potpisnice, potpisom ovog sporazuma naglašavaju programsku komplementarnost svojih stranaka, osobito na području funkcioniranja pravne države. HNS je pritom posebno usmjeren na gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo, obrazovanje, kulturu i sport, a HSU na pitanja sadašnjeg i minulog rada, zdravstvena, mirovinska i socijalna pitanja te vraćanje starijih u svijet rada promicanjem cjeloživotnog učenja i stjecanjem dodatnih vještina, čime se jamči cjelovit pristup gospodarskim i društvenim problemima i njihovom rješavanju. 
 
Sporazum je u ime HNS-a potpisao Dragan Kovačević, a u ime HSU-a Višnja Fortuna, čelnici Gradskih organizacija HNS-a i HSU-a Grada Zagreba.
 
„Naš Klub podržavat će kvalitetne prijedloge i projekte koji su u interesu Zagreba i njegovih građana, a nekvalitetnim projektima bit ćemo najžešća opozicija“ najavili su Dragan Kovačević i Višnja Fortuna.
Gradska organizacija

Ilica 61, 10000 Zagreb 
Telefon: + 385 1 4846 106 
Fax: + 385 1 4846 107 
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© Copyright 2020, Sva prava pridržana, HNS

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI

    • STRANKA KOJA ZAGOVARA MODERNU, GRAĐANSKU
    • DRŽAVU JEDNAKOPRAVNIH I ZADOVOLJNIH GRAĐANA