STOJAK POSTAO PREDSJEDNIK KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA

StojakZagreb, 6. kolovoza 2013. - Na posljednjoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine, održanoj 18. srpnja ove godine, HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak imenovan je predsjednikom Gradske koordinacije za ljudska prava.
 
Gradska koordinacija za ljudska prava osnovana je kao radno tijelo Gradske skupštine.
 
Njezine zadaće su: prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te njihovo razmatranje na sjednicama i upozoravanje nadležnih upravnih tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te predlaganje rješenja.
 
Prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava Koordinacija može odrediti užu radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s određenih stručnih područja, a koji nisu članovi Koordinacije. Radna skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava rješenja određenog problema.
 
Osim navedenog, Koordinacija predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanja zaštite ljudskih prava na području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava. Probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini, upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava.
 
Gradska koordinacija za ljudska prava otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina, a prema potrebi, surađuje s Pučkim pravobraniteljem.
 
Koordinacija jednom godišnje podnosi Gradskoj skupštini Grada Zagreba i Vladi Republike Hrvatske izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba te informaciju o aktivnostima Koordinacije. 
 
Na istoj sjednici Gradske skupštine, Tomislav Stojak imenovan je i članom Povjerenstva za ravnopravnost spolova.