HNS I HSU IMAJU ZAJEDNIČKI KLUB U GRADSKOJ SKUPŠTINI

y255821613266323Zagreb, 12. lipnja 2013. - HNS i HSU Grada Zagreba potpisali su „Sporazum o osnivanju zajedničkog Kluba HNS-a i HSU-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u mandatu 2013.-2017.“ svjesni potrebe zajedničkog nastupa u zagrebačkoj Gradskoj skupštini nakon izbora održanih 19.5.2013. godine, a sukladno zajedničkim ciljevima, programskoj bliskosti i iskustvima u dosadašnjoj suradnji, kako na razini Republike Hrvatske, tako i Grada Zagreba.
 
Ovim sporazumom stranke potpisnice temeljit će svoju suradnju na načelima jednakopravnosti, partnerstva i odgovornosti, polazeći od svojih osnovnih programskih vrijednosti, nužnosti snažnije zastupljenosti interesa svoga biračkoga tijela te potrebe za korijenitim političkim i gospodarskim promjenama u Gradu Zagrebu.
 
Stranke potpisnice, potpisom ovog sporazuma naglašavaju programsku komplementarnost svojih stranaka, osobito na području funkcioniranja pravne države. HNS je pritom posebno usmjeren na gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo, obrazovanje, kulturu i sport, a HSU na pitanja sadašnjeg i minulog rada, zdravstvena, mirovinska i socijalna pitanja te vraćanje starijih u svijet rada promicanjem cjeloživotnog učenja i stjecanjem dodatnih vještina, čime se jamči cjelovit pristup gospodarskim i društvenim problemima i njihovom rješavanju. 
 
Sporazum je u ime HNS-a potpisao Dragan Kovačević, a u ime HSU-a Višnja Fortuna, čelnici Gradskih organizacija HNS-a i HSU-a Grada Zagreba.
 
„Naš Klub podržavat će kvalitetne prijedloge i projekte koji su u interesu Zagreba i njegovih građana, a nekvalitetnim projektima bit ćemo najžešća opozicija“ najavili su Dragan Kovačević i Višnja Fortuna.