ODGOJ I OBRAZOVANJE NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA

[b]Zagreb, 31.ožujka[/b] - Održana je 15 . sjednica Odbora za nacionalne manjine s temom Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.

Sjednici odbora za nacionalne manjine prisustvovali su članovi odbora, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba, predsjednici udruga nacionalnih manjina te ravnatelji i odgajatelji škola i vrtića u kojima se izvodi program na jeziku manjina.

 

Uvodničari su bili: Mirko Marković, ravnatelj Uprave za nacionalne manjine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Bahrija Sejfić, zamjenica predstojnika Ureda za nacionalne manjine Vlade RH i Božica Šimleša, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

 

Ovo je bila druga sjednica odbora na temu odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Prva sjednica je bila u listopadu 2006. Stanje odgoja i obrazovanja manjina u Gradu Zagrebu danas je gotovo identično stanju iz 2006.g. U predškolskom odgoju razlika je što 2006.g. prema izvještaju nadležnog Gradskog ureda, nije bilo češkog vrtića i što je obuhvat romske djece bio manji. U osnovnom školstvu razlika je samo što se 2006.g. dopunska nastava na albanskom jeziku izvodila u jednoj, a danas u dvije škole. Broj srednjih škola ostao je isti, samo se povećao broj učenika u njima.

Nakon rasprave donesen je zaključak o mjerama za unapređenje odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu:

1. Odbor za nacionalne manjine ponovno ukazuje da Grad Zagreb, radi cjelovite primjene Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, treba donijeti Akcijski plan ostvarivanja prava na predškolski odgoj i na nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina za A, B i C model za razdoblje od 4 godine.

2. Odbor ponovno ističe potrebu anketiranja roditelja radi ostvarivanja  prava njihove djece na obrazovanje na jeziku nacionalnih manjina i traži da se na početku nove školske godine 2011./2012. provede anketiranje roditelja na jedinstvenom anketnom upitniku u svim osnovnim i srednjim školama na području Grada Zagreba kako bi se utvrdio interes za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te da Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport izvijesti Odbor u roku od šest mjeseci koliko je škola provelo anketu, koliko je roditelja anketirano i kakvi su rezultati ankete za svaku nacionalnu manjinu i koje su škole podnijele zahtjev za izvođenje nastave i po kojem modelu.

3. Prije provođenja ankete nužno je upoznati i informirati roditelje - pripadnike nacionalnih manjina s njihovim pravima i načinom ostvarivanja prava na manjinsko obrazovanje iz Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i drugih zakona.
Način upoznavanja i upoznavanje roditelja s njihovim pravima  treba osmisliti i provesti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i športa i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport u dogovoru s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina odnosno njihovim udrugama.