VAŽAN JE TIMSKI RAD

alt[b]Zagreb, 31. ožujka[/b] - „Da bi bili uspješni u jedinici lokalne samouprave morate raditi timski. Uvjerljivost u timu postiže se davanjem i primanjem informacija na vrijeme, pa se zaključuje kako rad mora biti transparentan, prijateljski i timski“, rekla je Morana Paliković Gruden, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba predavajući na seminaru Akademije GO HNS-a Grada Zagreba o radu i djelovanju u predstavničkom tijelu u JL(R)S. Seminar je otvorio Tomislav Stojak, tajnik Gradske organizacije HNS-a Grada Zagreba.

U nastavku Paliković Gruden je napomenula kako se u predstavničkom tijelu jedino može djelovati ako se dobro poznaje tema razvoja lokalne i regionalne samouprave, a također je važno u detalje pozanavati svoj teren. Statut i poslovnik predstavničkog tijela osnovni su alati kojima se ostvaruju dogovoreni prioriteti, a alate je potpredsjednica Skupštine Grada Zagreba nazvala „biblijom“.
Nadalje je na primjeru Grada Zagreba detaljno objasnila rad zastupnika ili vijećnika zadržavši se na djelokrugu rada Gradske skupštine Grada Zagreba. Detaljno je objasnila djelokrug rada vijeća gradske četvrti i mjesnog odbora. Zastupnik mora surađivati sa strankom na svim razinama, mora surađivati s ostalim političkim strankama u vijeću ili skupštini i mora voditi brigu o raspodjeli mjesta unutar redovitih radnih tijela, upravnih vijeća i nadzornih odbora.
 „Uvijek treba imati pripremljenu listu kandidata, članova stranke, za sva mjesta koja su ili će biti na raspolaganju. Takva lista mora biti iskoordinirana na svim razinama stranke“, završila je Morana Paliković Gruden o ulozi zastupnika u predstavničkom tijelu.
Seminaru su prisustvovali HNS-ovi zastupnici u Skupštini Grada Zagreba, članovi Vijeća gradskih četvrti i članovi Vijeća mjesnih odbora.