Zagreb, 4. rujna 2017. – U organizaciji zaklade Friedrich Naumman za slobodu, a uoči lokalnih izbora u Republici Makedoniji od 18. do 20. kolovoza održan je pripremni seminar na temu sudjelovanja mladih u lokalnoj politici za članove LiDem-a, mladih LDP-a.

Ciljevi seminara bili su identifikacija ključnih politika za predstojeće lokalne izbore, kao i kreiranje i promocija tih istih unutar vlastite stranke.  Tijekom seminara Mladi LDP-a vježbali su  izradu strategije i plan za lokalne izbore, politički program, kao i samo središte kampanje. Također, radilo se i na efikasnim metodama kod promocije kandidata i programa te kako organizirati kampanju u koracima.

Moderator  seminara bio je naš Ivan Bednjanić Bunić, tajnik Mladih HNS-a, koji je i sam radio na nekoliko uspješnih lokalnih i nacionalnih kampanji.