Aktivnost našeg vijećnika u VMO Vrapče - centar - Domagoj Kukas

Fotografija Domagoj Kukas.
 

U Zagrebu 5. listopad 2017 - Aktivnost našeg vijećnika u VMO Vrapče - centar.

Bravo za našeg Domagoja Kukasa, člana vijeća Mjesnog odbora Vrapče centar!