• DOBRO DOŠLI NA STRANICU GO HNS-A GRAD ZAGREB

 • Milenijska fotografija HNS-a, Sv. Martin na Muri

 • Podružnica Trnje

 • 13. godina Božićnog druženja sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb

 • Božićno druženje sa CRZ Zagreb

 • Izvještajna skupština GO HNS-a Grad Zagreb

 • Akcija podružnice Trešnjevke - sjever

 • Teambuilding

  Terme Tuhelj

 • Održana tribina HNS-a Zagreba - "Učenje za poduzetništvo u lokalnoj zajednici"

 • Podsused - Vrapče

 • Maksimir

 • Podsused - Vrapče

 • Donji grad

 • Novi predsjednik - Tomislav Stojak

 • Gornja Dubrava

 • Podružnice gradskog HNS-a - Gornji grad - Medveščak

 • ELF seminar o izbornim sustavima

  by European Liberal Youth (LYMEC)

 • Trešnjevka - sjever

 • Izborna skupština HNS-a Grada Zagreba

 • Trnje

 • u prostorijama Akademije u organizaciji GO HNS-a Grada Zagreba održana je edukacija

  za HNS-ove vijećnike u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

 • 3. Koordinacija podružnica

 • 3. Koordinacija podružnica

 • Tomislav Stojak - gradski zastupnik - Konferencija za medije

 • 3. Koordinacija podružnica

 • 3. Koordinacija podružnica

 • Koordinacija svih podružnica

 • Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a - Sastanak

 • Izjava križanje Klaićeve i Kačićeve

  Gradski zastupnik Tomislav Stojak

 • Inicijativni sastanak Ženske inicijative

 • Aktivnosti gradskog zastupnika

 • Druženje u pivnici Medvedgrad

  Druženje nakon koordinacije svih podružnica.

 • Osma obljetnica Savke Dabčević Kučar


 

 

            Želimo Vam najsretnije nadolazeće blagdane! 

 
 
 
 
Društvene mreže GO HNS-a
face Oyoutube
  

 

Ako ste za pristojnu, argumentiranu i odlučnu Hrvatsku u Europskom parlamentu,

zaokružite listu 11 i kandidata broj 11!

#TomislavStojak #EUElections2019 #EUizbori2019

 
 

 

 

O nama i politika privatnosti

Županijska organizacija

1) Županijska organizacija HNS-a ustrojava se na području županije sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.

(2) Županijsku organizaciju HNS-a čine podružnice i ogranci HNS-a na području županije.

Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba ima status županijske organizacije.

(3) Županijska organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu HNS-a.

(1) Županijska organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a te odlukama viših tijela HNS-a, promičući ciljeve i načela te izražava posebne interese županije u kojoj djeluje ostvarujući pritom programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih članova (članica).

(2) Županijska organizacija samostalno odlučuje o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima na području svoje županije, u skladu s općom politikom Stranke.

(3) Županijske organizacije samostalno sastavljaju liste te određuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenika (zamjenicu) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za župana (županicu) i za izbore u predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u svojoj županiji te predlažu kandidate (kandidatkinje) i njihove zamjenike za izbore članova (članica) predstavničkih tijela na ostalim razinama, u skladu sa Statutom.

(1) Tijela županijske organizacije jesu:

 • županijska skupština;
 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • predsjedništvo županijske organizacije;
 • koordinacija predsjednika podružnica;
 • nadzorni odbor županijske organizacije te
 • sud časti županijske organizacije.

(2) Županijska organizacija ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela županijske organizacije, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Predsjedništvo županijske organizacije može osnivati i druga tijela, ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima HNS-a.

Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije

(1) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije predstavlja županijsku organizaciju u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.

(2) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije:

 • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća županijske organizacije;
 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije, u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financijskom poslovanju i odlukama nadležnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
 • obavlja  druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) županijske organizacije zamjenjuje jedan (jedna) od potpredsjednika (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.

Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije HNS-a dužan (dužna) je nakon svake sjednice središnjih tijela HNS-a sazvati sjednicu predsjedništva županijske organizacije i sjednicu koordinacije predsjednika podružnica na kojoj će izvijestiti o raspravljenim temama i zaključcima sa sjednica središnjih tijela HNS-a.

Predsjedništvo županijske organizacije

Predsjedništvo županijske organizacije jest izvršno-političko tijelo županijske organizacije.

Predsjedništvo županijske organizacije ima od 11 (jedanaest) do 19 (devetnaest) članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.

1) Predsjedništvo županijske organizacije čine:

 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) županijske organizacije;
 • tajnik (tajnica) županijske organizacije;
 • župan (županica) i njegovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a županijske organizacije;
 • predsjednica Ženske inicijative HNS-a županijske organizacije;
 • glasnogovornik (glasnogovornica) županijske organizacije te
 • 4 – 12 (četiri do dvanaest) izabranih članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.

(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika županijske organizacije, predsjedništvo županijske organizacije može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova (članica) u odnosu na postojeći broj članova (članica) predsjedništva.

(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave, na sjednice predsjedništva se pozivaju vijećnici (vijećnice) koji nemaju status članova (članica) predsjedništva županijske organizacije.

(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40%  pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

(5) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva županijske organizacije.

(6) Na sjednice predsjedništva županijske organizacije pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, gradonačelnici (gradonačelnice), župan (županica) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a s područja županijske organizacije.

(7) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

 

Ovo je samo dio ostalo pročitajte u statutu koji je u rubrici gradska organizacija.

 

Politika privatnosti

Uvodne odredbe

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS) cijeni vašu privatnost i vodi računa o zaštiti vaših osobnih podataka. 

Zbog toga vam ovim dokumentom želimo pojasniti koje osobne podatke obrađujemo i zašto to činimo, te kako se odnosimo prema osobnim podacima koje obrađujemo. 

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za redovito poslovanje HNS-a, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti. 

Takvi osobni podaci prvenstveno se odnose na fizičke osobe koji su članovi i/ili simpatizeri, odnosno zaposlenici ili dobavljači, odnosno poslovni partneri. 

Prestankom potrebe za obradom osobnih podataka, sve osobne podatke brišemo ili ih primjenom primjerenih tehničkih rješenja anonimiziramo radi isključivog korištenja u statističke svrhe.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu našim temeljnim vrijednostima i načelima, ovom politikom privatnosti i važećim europskim i hrvatskim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Ova se politika privatnosti jednako odnosi na osobne podatke u digitalnom, odnosno elektroničkom obliku, kao i na osobne podatke u tiskanom (papirnatom) obliku, neovisno o tome da li je riječ o ispisu digitalnog, odnosno elektroničkog zapisa.

Izrazi koji se koriste u ovoj politici privatnosti, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Načela

Kada obrađujemo osobne podatke vodimo se načelima i pravilima koja su uspostavljena Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prilikom obrade osobnih podataka vodimo računa o obvezi čuvanja profesionalne tajne na način na koji je uređuje pravo Europske unije, odnosno Republike Hrvatske.

Osobne podatke isključivo obrađujemo:

• zakonito, pošteno i transparentno;

• u posebne, točno određene i zakonite svrhe; 

• koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju;

• samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i

• štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Osobne podatke mlađih od 16 godina obrađujemo samo na temelju privole roditelja ili skrbnika i samo u onoj mjeri i opsegu u kojem je privola dana.

Povjerljivost i sigurnost

Svim osobnim podacima pristupamo s povjerljivošću, vodeći računa o odgovarajućoj razini sigurnosti, odnosno tehničke i organizacijske zaštite. Ni na koji način neovlašteno ne prikupljamo, obrađujemo ili na drugi neovlašten način koristimo osobne podatke. 

Zaposlenici HNS-a štite osobne podatke i kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka radnog odnosa.

Zaposlenici HNS-a obrađuju samo one podatke za koje su ovlašteni, na način i u granicama ovlaštenja, odnosno iskljućivo u svrhu za koju su podaci prikupljeni ili za koju se obrađuju.

U radu s osobnim podacima vodimo se „need-to-know“ načelom, kako bi osigurali da samo ovlašteni zaposlenici imaju pristup točno određenim osobnim podacima kroz točno određeno vremensko razdoblje.

Prije uvođenja novih tehnologija koje se mogu koristiti za obradu osobnih podataka, pristupamo temeljitoj analizi te prilagodbi tehničkih i organizacijskih mjera, kako bi osigurali primjenu najviših standarda zaštite osobnih podataka.

Smjernice za postupanje zaposlenika

Zaposlenici HNS-a, u svojem svakodnevnom radu vode se ovom politikom privatnosti i važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

HNS najmanje jednom godišnje organizira edukaciju ili na drugi prikladan način upoznaje svoje zaposlenike s njihovim obvezama i propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, te vodi računa o primjeni dobrih praksi zaštite podataka u skladu s preporukama Agencije za zaštitu osobnih podataka i ostalih tijela nadležnih za zaštitu podataka u Europskoj uniji i Hrvatskoj.

Zaposlenici poduzimaju odgovarajuće mjere organizacijske i tehničke zaštite kako bi u najvećoj mjeri smanjili rizik za osobne podatke, a napose:

• koriste snažne zaporke na računalima i mobilnim uređajima, koje su poznate samo njima i ne dijele se s trećim osobama, te se redovito mijenjaju;

• redovito provjeravaju ažurnost i svrhovitost osobnih podataka. Ukoliko osobni podaci više nisu potrebni  ili su neažurni i bez mogućnosti ažuriranja, pristupa se brisanju, odnosno anonimizaciji takvih podataka;

• zaključavaju računala na kojima rade s osobnim podacima kada ih ostavljaju bez nadzora;

• vode osobitog računa da osobne podatke kojima imaju pristup ne ustupaju ili otkrivaju neovlaštenim osobama.

Pohrana podataka

HNS vodi računa o načinu pohrane podataka, bez obzira da li se nalaze na papiru, u digitalnom, odnosno elektroničkom ili nekom drugom obliku. 

Osobni podaci koji se nalaze na papiru, bez obzira da li je riječ o ispisu podataka koji se inače čuvaju u digitalnom, odnosno elektroničkom obliku:

• kada se ne koriste, čuvaju se u zatvorenoj ladici ili ormaru za spise koji su dostupni isključivo za to ovlaštenim osobama;

• svi zaposlenici su zaduženi da takve papire ne ostavljaju na vidljivom mjestu, odnosno na mjestu gdje bi neovlaštene osobe mogle pristupiti osobnim podacima i

• kada više nisu potrebni, uništavaju se u rezaču papira ili na drugi tehnički prihvatljiv način, te propisno zbrinjavaju.

Osobni podaci koji su u digitalnom, odnosno elektroničkom obliku zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, slučajne izmjene ili brisanja, odnosno neovlaštenih upada u sustav:

• korištenjem snažnih zaporki, koje su redovito mijenjaju i koje su poznate samo ovlaštenim osoba i ne dijele se s trećim osobama;

• ukoliko se osobni podaci nalaze na prijenosnom mediju (npr. CD, DVD, USB  stick, prijenosni HDD…), takvi se mediji pohranjuju na sigurno, zaključano, mjesto koje je dostupno isključivo za to ovlaštenim osobama;

• za pohranu se koriste isključivo službeni mediji i serveri, odnosno izabrani cloud servis, koji primjenjuje odgovarajuće metode organizacijske i tehničke zaštite;

• serveri na kojima su pohranjeni osobni podaci nalaze se na sigurnoj lokaciji koja je dostupna isključivo za to ovlaštenim osobama;

• sigurnosne kopije (backup) podataka se vrše redovito, kako bi se osigurala cjelovitost, istinitost i točnost podataka, a u skladu s ovom politikom privatnosti i važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka;

• osobni podaci neće se izravno pohranjivati na mobilne uređaje (npr. tablet, smartphone…) osim ako je to nužno i tada samo u onom trajanju i opsegu u kojem je to nužno;

• zaposlenici ne pohranjuju osobne podatke na svoja osobna računala koja koriste ili mogu koristiti u svrhu obavljanja posla;

• svi serveri i računala koji sadrže osobne podatke zaštićeni su odgovarajućim tehničkim mjerama zaštite, poput enkripcijskih programa, vatrozida i sl.

Obrada podataka

Sve osobne podatke obrađujemo na zakonit način, u skladu s uvjetima, načelima i standardima Opće uredbe o zaštoto podataka i nacionalnom zakonodavstvu. Obradu prvenstveno temeljimo na posebnim privolama, izvršenju ugovornog odnosa ili poštovanja pravnih obveza. 

Osobitu pozornost posvećujemo obradi posebnih kategorija osobnih podataka. 

Najčešće obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka naših zaposlenika, za koje zaposlenici daju izričitu privolu da se obrađuju ili se obrađuju kako bi se zaštitila i ostvarila prava i interesi zaposlenika u podruĉju radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti i socijalnoj zaštiti. 

HNS ne koristi automatiziranu obradu osobnih podataka, ukljuĉujući izradu profila, kako bi donio odluku koja proizvodi ili može proizvoditi pravne uĉinke prema ispitanik ili na sliĉan naĉin znaĉajno utjeĉu na ispitanika i ostvarenje njegovih prava.

HNS vodi osobitog računa da osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika na kojeg se odnose navedeni osobni podaci. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitanika se uvijek obavještava o razlogu i svrsi obrade osobnih podataka kao i o pravnoj osnovi za takvu obradu. 

Kod svakog prijenosa osobnih podataka koristimo odgovarajuće zaštitne mjere, koje odgovaraju kategorijama osobnih podataka i rizku koji proizlazi iz takve  kategorizacije, vodeći računa o posebnostima svakog pojedinog slučaja prijenosa. 

Osobni podaci se mogu slati digitalno, odnosno elektronički isključivo u kritpiranom obliku, vodeći računa o tehničkim mogućnostima, kategorijama osobnih podataka i procjeni rizika. 

Vaše podatke nikada nećemo otkriti trećima, bez vašeg izričitog traženja i jasno dane, nedvosmislene i točno određene privole ili kada je to potrebno radi ostvarenja naših pravnih obveza. 

Iznimno, možemo otkriti vaše osobne podatke nadležnim međunarodnim, državnim i javnim tijelima ukoliko je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza, radi zaštite vaših životnih interesa ili životnih interesa drugih fizičkih osoba. Jednako tako, na traženje suda a za potrebe sudskog postupka (neovisno u kojoj se fazi postupak nalazi) možemo otkriti vaše osobne podatke u opsegu i granicama sudbenog naloga.

Međunarodni prijenos osobnih podataka

Ne vršimo prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije (međunarodni prijenos), osim iznimno radi ispunjenja međusobnih sporazuma i ugovora koji proizlaze iz HNS-ovog članstva u međunarodnim organizacijama, odnosno u zakonom propisanim slučajevima ili na vaše izričito traženje uz jasno danu, nedvosmislenu i točnu privolu.

Eventualni prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji temelji se isključivo na:

• popisu zemalja i međunarodnih organizacija koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite, sukladno javno objavljenoj odluci Europske komisije;

• predviđenim odgovarajućim zaštitnim mjerama poput obvezujućih korporativnih pravila, instrumenata tijela javne vlasti, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obvezujućim i provedivim obvezama voditelja obrade ili izvršitelja obrade u trećoj zemlji koje se odnose na dosljednu primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera i

• postojanju odgovarajuće institucionalne pravne zaštite ispitanika u trećoj zemlji.

Bilo kakve presude suda ili odluke upravnog tijela treće zemlje kojima se zahtijeva prijenos ili otkrivanje osobnih podataka ne obvezuju nas, niti ćemo prema njima postupiti, osim ako se temelje na međunarodnom sporazumu koji obvezuje Republiku Hrvatsku, poput ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći.

Točnost i ažuriranje osobnih podataka

Točnost i ažurnost osobnih podataka je od osobite važnosti, kako za ostvarenje svrhe obrade tako i radi ostvarenja vaših prava i zaštite osobnih podataka. 

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali točnost i ažurnost osobnih podataka, u skladu s kategorijama osobnih podataka i njihovom značaju za ostvarenje svrhe obrade.

HNS na jednostavan i pristupačan način, koristeći primjere dobre prakse, omogućuje ispitaniku čiji se osobni podaci obrađuju, da ažurira svoje osobne podatke.

Ukoliko se tijekom obrade, odnosno korištenja osobnih podataka utvrdi da su određeni osobni podaci netočni ili neažurni, a nije ih moguće ažurirati ili bi takvo ažuriranje rezultiralo nesrazmjernim naporima ili troškovima, takvi će se podaci izbrisati. 

Zadržavanje i brisanje osobnih podataka

U skladu s načelima na kojima se temelji naša politika privatnosti, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade, odnosno koliko nalaže zakon, podzakonski akt ili opći akt HNS-a, a nakon što nam osobni podaci više nisu potrebni brišemo ih ili anonimizamo.

Podatke o članstvu u HNS-u čuvamo trajno, radi ostvarenja prava ispitanika u vezi s članstvom u političkim strankama, što ne utječe na mogućnost ispitanika za ostvarenjem svojih prava.

Jednom godišnje vršimo kontrolu i reviziju osobnih podataka koje obrađujemo, kako bi osigurali da su svi osobni podaci čija je svrha ostvarena, odnosno koji nam više nisu potrebni, obrisani ili anonimizirani. Kontrolu vrši za to ovlašten zaposlenik, koji je dužan izraditi izvješće i eventualne preporuke, ukoliko utvrdi postojanje osobnih podataka za koje više nema razloga za zadržavanje.

Iznimno, možemo zadržati vaše osobne podatke dulje nego što je navedeno ukoliko je to nužno radi postupanja po sudskom nalogu ili nalogu ovlaštenog tijela, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, radi zaštite vaših životnih interesa ili životnih interesa drugih fizičkih osoba. 

Ostvarivanje prava ispitanika

Pregled vaših prava u ovoj politici privatnosti je pojednostavljen radi razumljivosti i jednostavnijeg snalaženja. 

Opća uredba o zaštiti podataka i nacionalno zakonodavstvo detaljno uređuje složenu proceduru ostvarenja prava; stoga predlažemo da se pobliže upoznate s propisima koji pružaju sveobuhvatan opis vaših prava i načina njihovog ostvarenja.

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci ili ne. Ako se njegovi osobni podaci obrađuju, ispitanik može zatražiti pristup svoji osobnim podacima, uz naznaku svrhe obrade, kategorija osobnih podataka o kojima je rijeĉ i eventualnim primateljima kojima su osobni podaci otkriveni (ili će im biti otkirveni na temelju valjane pravne osnove). 

Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno ograničavanje obrade osobnih podataka ili prenosivost osobnih podataka. 

Osvarivanje prava ispitanika od strane HNS-a ne utječe na pravo ispitanika da se obrati Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno drugom nadzornom tijelu

Zahtjev za ostvarenjem prava podnosi se putem adrese elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. našem službeniku za zaštitu podataka: Jug Puljizević

HNS može izraditi i poseban elektronički obrazac na svojim web stranicama, kao standardizirani način podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika, ali to neće utjecati na mogućnost slanja zahtjeva ispitanika na navedenu adresu elektroničke pošte.

Službenik za zaštitu podataka će poduzeti odgovarajuće korake kako bi nedvojbeno utvrdila identitet podnositelja zahjteva prije pružanja bilo kakvih informacija koje se odnose na osobne podatke.

Informacije vezane uz ostvarenje prava pružaju se u elektroničkom obliku, bez naplate. U slučaju traženja kopije takve informacije ili opetovanih zahtjeva koji se odnose na sadržajno jednako ostvarenje prava, odnosno ako je riječ o očito neutemeljenim ili pretjeranim zahtjevima, HNS će naplatiti naknadu u visini stvarnih administrativnih troškovima ispunjenja takvog zahtjeva. 

U bilo kojem trenutku možete na jednostavan i transparentan način povući svoju privolu i zatražiti da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu promidžbe.

Uz to možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako: osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili se moraju brisati radi poštovanja propisa Europske unije ili Republike Hrvatske. 

Završne odredbe

Članstvo u HNS-a detaljno je uređeno Pravilnikom o članstvu HNS-a.

Ukoliko mislite da se prema vašim osobnim podacima ne odnosimo na odgovarajući način ili ste dojma da se obrada vaših podataka kosi s Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstom imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ova se politika privatnosti ažurira prema potrebi a najmanje jednom godišnje, vodeći računa o primjerima dobre prakse i novostima na području zaštite podataka.

U Zagrebu, 22. svibnja 2018.

U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte nas na naš e-mail

Regionalni savezi i županijske organizacije

 Središnje hrvatski regionalni savez

 

Regionalni savezi

 

Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a

    

Grad Zagreb           Zagrebačka žup.      Karlovačka žup.     Sisačko-Moslavačka žup.

 

Dalmatinski regionalni savez HNS-a

   

Dubrovačko neret. Splitsko dalm.   Šibensko kninska     Zadarska županija

 

Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez HNS-a
 
     
Istarska        Primorsko goranska  Ličko senjska županija
 
 
Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a
 
     
Krapinsko zag.    Varaždinska                Međimurska             Koprivničko -križevačka
 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
 
 
Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a
 
  
Osječko-baranjska  Brodsko -posavska        Virovitičko -podravska      Požeško-slavonska
 
Vukovarsko-srijemska županija
Županijske organizacije
 

Zagrebačka županija

 

 

Krapinsko-zagorska županija

 

 

Sisačko-moslavačka županija

 

 

Karlovačka županija

 

 

Varaždinska županija

 

 

Koprivničko-križevačka županija

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

 

 

Primorsko-goranska županija

 

 

Ličko-senjska županija

 

 

Virovitičko-podravska županija

 

 

Požeško-slavonska županija

 

 

Brodsko-posavska županija

 

 

Zadarska županija

 

 

Osječko-baranjska županija

 

 

Šibensko-kninska županija

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

 

 

Istarska županija

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

 

Međimurska županija

 

 

Grad Zagreb

 

 

 

 

Regionalni savezi

(1) Regionalni savezi povezuju županijske organizacije HNS-a sukladno zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, kulturološkim i drugim tradicionalnim osobitostima hrvatskih regija.

(2) Regionalni savezi HNS-a ustrojeni su na način kako slijedi:

 • Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije;
 • Dalmatinski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije;
 • Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije;
 • Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te
 • Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

(3) O prestanku rada regionalnih saveza ili promjenama u njihovu ustroju odlučuje Središnji odbor HNS-a, ovisno o mogućim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske i u skladu s ovim Statutom.

 

Predsjednik središnje hrvatskog regionalnog saveza: Tomislav Stojak

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Tajnica središnje hrvatskog regionalnog saveza: Mirjana Marić 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Klikom na kartu regionalnog saveza otvoriti će vam se facebook stranica odabranog reg. saveza. I možete saznati sve o tom savezu kao i najnovije vijesti. 

 

Regionalni savezi:

 

Dalmatinski regionalni savez HNS-a

HNS Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije

 

Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez HNS-a

HNS Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

 

Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a

HNS Grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik: Tomislav Stojak, član Predsjedništva HNS-a i potpredsjednik Gradske organizacije HNS-a Grada Zagreba

Tajnica: Mirjana Marić 

 

Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a

HNS Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

 

Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a

HNS Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije

 

Županijske organizacije

 

Zagrebačka županija

Predsjednik ŽO: Dubravko PONOŠ

Lavoslava Ružičke 26, 10000 Zagreb

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +3851 6055 972

Fax: +3851 6055 973

Internet: http://www.hns-zag-zup.com

O županiji
Današnja Zagrebačka županija, popularno zvana i "zagrebački prsten", zauzima oko 3000 kvadratnih kilometra prostora između granice sa Slovenijom i Moslavine, te između Zagreba i rijeke Kupe, na kojem živi oko 300.000 stanovnika. U sastavu županije je 8 gradova, te 26 općina. Pojedini dijelovi gube stanovništvo, naročito oni udaljeniji od središta. Žumberak je izrazito depopuliran i devitaliziran kraj. Ipak, to je vrlo atraktivan kraj, o čemu rječito govori podatak da se oko 20% stambenog fonda na županijskom području koristi za odmor i rekreaciju, pa se vikend turizam pokazuje kao jedna od mnogih mogućnosti za razvoj sada slabije nastanjenih područja.
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

 

Krapinsko-zagorska županija

Predsjednik ŽO: Anđelko TOPOLOVEC

Frana Galovića bb, 49000 Krapina

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38549 300 252

Fax: +38549 300 252

Internet:http://www.krapinsko-zagorska.hns.hr/

O županiji
Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina koja se pruža od vrhova Macelja i Ivančice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, ujedno i državna sa Republikom Slovenijom, je rijeka Sutla, a istočna granica je vododjelnica porječja Krapine i Lonje. Ovako razgraničen prostor Županije podudara se s prirodnom regijom Donje Zagorje.
http://www.kzz.hr/

 

Sisačko-moslavačka županija

Predsjednik ŽO: Ivan NEKVAPIL

Ante Starčevića bb, 44000 Sisak

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38544 523 437

Fax: +38544 523 437

Internet:

O županiji
Sisačko-moslavačka županija je dio administrativno teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske sa sjedištem u Sisku. Središnju Hrvatsku, kojoj pripada i prostor Sisačko-moslavačke županije određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih industrijskih sustava i pojedinih industrijskih središta. Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km2, te je po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i zauzima cca 7,9 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske.
http://www.smz.hr/

 

Karlovačka županija

Predsjednika ŽO: Zvonko Spudić

Miroslava Krleže 19, 47000 Karlovac

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38547 611 919

Fax: +38547 611 919

Internet:https://web.facebook.com/HNSKazup/?fref=ts

O županiji
Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i pokriva površinu od 3.622 km2 te se ubraja u red većih županija od 20 koliko ih ima u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući svom tranzitnom, prometnom i geostrateškom položaju jedna je od najvažnijih županija: Tu je sjecište i čvorište najvažnijih prometnica koje povezuju Europu s Jadranskom obalom. Karlovačka županija graniči s dvije susjedne države: Republikom Slovenijom i Republikom Bosnom i Hercegovinom, a u doticaju je i sa četiri županije: Zagrebačkom, Sisačko-moslavačkom, Primorsko-goranskom i Ličko senjskom županijom. U Karlovačkoj županiji živi 141.787 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine). Obuhvaća 5 gradova te 17 općina.
https://www.kazup.hr/

 

Varaždinska županija

v.d. predsjednica ŽO: Božica MAKAR

Kneza Petra Krešimira IV 6, 42000 Varaždin

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38542 312 002

Fax: +38542 301 003

Internet: http://www.hns-vz.com

O županiji
Varaždinska je županija srednjoeuropski prostor baroknog sjaja, glazbe, umjetnosti i očuvane prirode, osobit krajolik sjeverozapadnog dijela Hrvatske. U okružju rijeke Drave, proplanaka i šuma Ravne gore, Kalnika i najviše zagorske planine Ivanščice smješteno je bogato povijesno i kulturno naslijeđe hrvatskoga naroda. Varaždinska županija upravo zbog svojih brojnih sadržaja spada u red izletnički najatraktivnijih dijelova kontinentalne Hrvatske.
http://www.varazdinska-zupanija.hr/

 

Koprivničko-križevačka županija

Povjerenik za ŽO: Danimir KOLMAN

Gupčeva 2, 48000 Koprivnica

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38592 1731 815

Internet:

O županiji
Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Sa sjeveroistočne strane graniči s Republikom Mađarskom. Unutar Republike Hrvatske Koprivničko-križevačka županija graniči sa sljedećim županijama: Međimurskom, Varaždinskom, Zagrebačkom, Bjelovarsko-bilogorskom i Virovitičko-podravskom. Sa površinom od 1.746 km2 sedamnaesta je po veličini županija u Hrvatskoj, dok je po broju od 129. 397 stanovnika šesnaesta po veličini.
http://www.kckzz.hr/

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

Predsjednik ŽO: Marijan DAUTANAC

T. G. Masaryka 8, 43000 Bjelovar

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38598 464 378

fax: 043 241 830

Internet:

O županiji
Bjelovarsko-bilogorska županija smještena je na sjeverozapadu Republike Hrvatske. Prostire se na 2.652 km2 ili 265.174 ha, što je 4,65 % površine Republike Hrvatske. Povoljan geoprometni položaj i povezanost s većim hrvatskim gradovima (Zagrebom, Varaždinom i Osijekom), a preko njih i susjednim državama (Madžarskom i Slovenijom), nude joj kvalitetnije razvojne mogućnosti i veću nazočnost u zemlji i inozemstvu.
http://www.bbz.hr/

 

Primorsko-goranska županija

v.d. predsjednica ŽO: Dina BLAŽEVIĆ

Trg 128. brigade Hrvatske vojske 4/1, 51000 Rijeka

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38551 320 161

Fax: +38551 337 195

Internet: http://www.pgz.hns.hr

O županiji
Primorsko-goranska županija na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na zapadu s Istarskom županijom, na istoku sa Karlovačkom i Ličko-senjskom županijom, a na jugoistoku u Kvarnerskim vratima ima morsku granicu sa Zadarskom županijom. Županiji pripada i dio obalnoga mora s državnom granicom udaljenom 22 km jugozapadno od otoka Suska. Prostor Primorsko-goranske županije dijeli se na tri dijela - goransko područje, primorsko i otočno područje - i obuhvaća površinu od 3.582 km2, ili 6,3% državnoga teritorija.
http://www.pgz.hr

 

Ličko-senjska županija

Predsjednik ŽO: Ernest PETRY

Smiljanska 30, 53000 Gospić

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38553 560 625

Fax: +38553 560 625

Internet:

O županiji
Ličko - senjska županija je jedna od županija u političko - teritorijalnom sustavu Republike Hrvatske. Nalazi se između Primorsko - goranske županije na sjeverozapadu, Karlovačke županije na sjeveru, Zadarske županije na jugu i jugoistoku te Bosne i Hercegovine na istoku. Pripada većim dijelom Gorskoj Hrvatskoj i manjim dijelom Hrvatskom primorju, dvijema velikim geografski različitim fizionomsko - homogenim cjelinama Hrvatske. Ima središnji geografski položaj i važno spojno značenje unutar prostora hrvatske države. Položaj županije unutar Hrvatske je između južnog jadranskog i sjevernog podunavskog pročelja, odnosno na dodiru rubova velikih hrvatskih geografskih regionalnih cjelina Središnje Hrvatske, Sjevernog Hrvatskog primorja i Južnog Hrvatskog primorja, kao i zapadnih dijelova susjedne države Bosne i Hercegovine, ali i u središnjem dijelu relativno malog i uskog spojnog hrvatskog gorsko - planinskog dinarskog spleta.
http://www.licko-senjska.hr/

 

Virovitičko-podravska županija

Predsjednik ŽO: Marijan RENGEL

Bana J. Jelačića 19a, 33515 Orahovica

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 033 673 702

fax: 033 673 705

Internet:

O županiji
Virovitičko podravska županija se nalazi u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru dodira središnje i istočne Hrvatske. Zapadni dio županije nalazi se na prostoru bilogorske Podravine, a istočni dio županije, na prostoru slavonske Podravine. Virovitičko podravska županije je poveznica Slavonije i Podravine. Granica koja nikada nije razdvajala, koja je uvijek spajala i bila bitna karika u svim društvenim promjenama tokom stoljeća. Ona je uvijek bila spoj središnje i istočne Hrvatske. Prostor Županije je izdužen u obliku pravca istok-zapad. Ovdje je jasno vidljiva reljefna podjela, na, sjeverni prostor podravske nizine, i, južni, brdsko planinski prostor koji obuhvaća sjeverne padine Bilogore, Papuka i Krndije. Osim što je poveznica Slavonije i Podravine, ona je i spoj nizine i visine.
http://www.zupanija.info/

 

Požeško-slavonska županija

Predsjednik ŽO:

Lermanova 4 34000 Požega

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38534 274 001

Fax: +38534 273 608

Internet:

O županiji
Požeško slavonska županija kao jedna od najstarijih hrvatskih županija, spominje se već u 13. stoljeću kada je u požeškoj tvrđavi bilo sjedište županije čiji je uspješan srednjovjekovni razvitak prekinut turskim osvajanjem Požege 1537. godine. Danas je Požega po treći put sjedište Županije utemeljene 14. travnja 1993. godine, sedamdeset godina nakon njenog ukidanja. Uz Požegu, u Požeško slavonskoj županiji status grada imaju još Pleternica, Pakrac i Lipik, a općine su Velika, Kutjevo, Jakšić, Kaptol, Brestovac i Čaglin.
http://www.pszupanija.hr/

Brodsko-posavska županija

Predsjednik ŽO: Igor RUBIL

Kralja P. Krešimira IV 36/I, Slavonski Brod

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38535 400 992, 035 400 990

Fax: +38535 400 991

Internet: http://www.brodsko-posavska.hns.hr/

O županiji
Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planine Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga i obuhvaća prostor od ukupno 2.043 km2 što čini 3,61 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (56.542 km2). Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Brodsko-posavska županija ima 172.993 stanovnika što jeza 2.005 stanovnika ili 1,15 % manje u odnosu na 1991. godinu. Brodsko-posavska županija participira sa 3,95 % u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske (4.381.352). Prosječna gustoća naseljenosti je 84,68 stanovnika na 1 km2.
http://www.bpz.hr/

 

Zadarska županija

Predsjednik ŽO: Milan STOJANOV

Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38523 312 726

Fax: +38523 312 726

Internet:

O županiji
Zadarska županija prostire se na ukupnoj površini od 8066,91 km2. Površina kopna iznosi 3 641,91 km 2, što čini 6,4% teritorija Hrvatske. Površina morskog dijela Županije iznosi 3.845,00 km2, a površina otoka 580 km2. Geografski je položena tako da zahvaća visoko gorsko zaobalje i primorje te povezuje važne dijelove Hrvatskog primorja i Središnje Hrvatske. Kroz nju prolazi Jadranska turistiđka cesta i trasa autoceste Zagreb - Split te željezniđki pravac Zagreb - Knin - Split, stoga njen geoprometni položaj ima veliko značenje u povezivanju sjevernog i južnog dijela Hrvatske. Najveći grad i sjedište županije je Zadar, star gotovo 3000 godina jedan je od najstarijih i treći po veličini grad na obalama hrvatskog Jadrana.
http://www.zadarska-zupanija.hr/

 

Osječko-baranjska županija

Predsjednik ŽO: Stjepan ČURAJ

J. J. Strossmayera 5, 31000 Osijek

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38531 200 350

Fax: +38531 213 970

Internet:http://www.hns-obz.com/

O županiji
Osječko-baranjska županija sa sjedištem u gradu Osijeku osnovana je 1993. godine zakonom kojim je uspostavljeno novo teritorijalno ustrojstvo u Republici Hrvatskoj. Po svom pravnom statusu ona je jedinica područne (regionalne) samouprave. Poslove samouprave obavljaju Županijska skupština, Županijsko poglavarstvo, župan i upravna tijela Županije. Županija obuhvaća 264 naselja smještena u 42 jedinice lokalne samouprave od kojih je 7 sa statusom grada (Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo) te 35 sa statusom općine.
http://www.obz.hr/

 

Šibensko-kninska županija

Povjerenik za ŽO: Ivan GULAM

Stjepana Radića 46, 22000 Šibenik

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38522 310 300

Fax: +38522 310 301

Internet: http://www.sibensko-kninska.hns.hr

O županiji
Šibensko - kninska županija dio je prostorne cjeline županija jadranske Hrvatske a smještena je između Zadarske županije na sjeverozapadu i Splitsko - dalmatinske na jugoistoku. Na sjeveroistoku je državna granica s Bosnom i Hercegovinom a na jugozapadu je prema Italiji državna granica na moru.

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/

 

Vukovarsko-srijemska županija

Predsjednik ŽO: Nenad BUČKO

Ivana Gorana Kovačića 71, 32100 Vinkovci

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38532 331 376

Fax: +38532 331 376

Internet:

O županiji
Vukovarsko-srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Leži u međurječju, izmedu Dunava i Save, i zauzima dijelove povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Površina Vukovarsko-srijemske županije je 2448 km2 . Na tom području male su visinske razlike. Najviša je tocka Čukala kod Iloka (294 m nadmorske visine), a najniža u Posavini – Spačva (78 m). Na istoku blago se spuštaju obronci Fruške gore i prelaze u vukovarski ravnjak. Sa zapada, s planine Dilja, pruža se vinkovačko-đakovački ravnjak.
http://www.vusz.hr/

 

Splitsko-dalmatinska županija

Predsjednik ŽO: Klement BAŠIĆ

Fra Bone Raznilovića 11, 21000 Split

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38521 384 197

Fax: +38521 384 197

Internet: http://www.splitsko-dalmatinska.hns.hr

O županiji
Splitsko-dalmatinske županija graniči: na sjeveru s Republikom Bosnom i Hercegovinom, na istoku s Dubrovačko-neretvanskom županijom, a na jugu se prostire do granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Sjedište je županije u Splitu. Obuhvaća 15 gradova i 40 općina.
http://www.dalmacija.hr/

 

Istarska županija

Predsjednik ŽO: Zvonko LIOVIĆ

Trg Prve istarske brigade 10, 52100 Pula

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet: http://www.istra.hns.hr/

O županiji
Istra je tijekom čitave svoje prebogate povijesti bila je mjesto dodira i prožimanja mnogih naroda i njihovih kultura. Liburni, Histri, Grci, Kelti, Rimljani, Ostrogoti, Bizantinci, Langobardi, Hrvati, Franci, Mlečani, Austrijanci, Talijani, Slovenci svojom su prisutnošću, običajima, radom, ostavili trag kojeg današnji stanovnici Istre nastoje sačuvati, oplemeniti i osuvremeniti.
http://www.istra-istria.hr/

Dubrovačko-neretvanska županija

Predsjednik ŽO: Valentin DUJMOVIĆ

Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38520 295 222

Fax: +38520 295 223

Internet:http://dubrovacko-neretvanska.hns.hr/

O županiji
Dubrovačko-neretvanska županija je najjužnija Županija u Republici Hrvatskoj i teritorijalno je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova (Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković i Opuzen) i 17 općina (Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa dubrovačka). Županijsko središte se nalazi u Gradu Dubrovniku.
http://www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/

 

 

Međimurska županija

Predsjednik ŽO: Matija POSAVEC

Strossmayerova 9, 40000 Čakovec

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +38540 314 849, +38540 214 848

Fax: +38540 313 774

Internet:

O županiji
Međimurska županija nalazi se na sjeveru Republike Hrvatske, između rijeka Drave i Mure. Na dodiru je dviju velikih morfoloških cjelina ovoga dijela Europe: istočnih Alpa i Panonske nizine. Gornje Međimurje ima izrazita svojstva niskog pobrđa čije apsolutne visine ne prelaze 350 m, a nastavak su Slovenskih gorica. Najviši vrh Međimurja je Mohokos (344 m). Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja vodenih tokova (Nedelišće - 171 m, Kotoriba - 136 m). Taj je prostor zajednička tvorevina Drave i Mure, primjer zajedničkih terasa i aluvija dviju rijeka.
http://www.medjimurska-zupanija.hr/

 

Grad Zagreb

Povjerenik za GO: Tomislav STOJAK

Ilica 61, 10000 Zagreb

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: +3851 4846 106

Fax: +3851 4846 107

Internet: http://www.zagreb.hns.hr

O gradu Zagrebu
Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije. Grad Zagreb nadležan je i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada Zagreba.
http://www.zagreb.hr/

 

Preuzmite HNS-ovu tipkovnicu na sljedećim linkovima:

 

Uvijek smišljamo nešto novo! :) 

Ovoga puta to je tipkovnica. Osim što donosi naše vedre boje, na njoj možete pronaći i ponešto o nama, a uz to se i zabaviti.

Preuzmite HNS-ovu tipkovnicu na sljedećim linkovima:
iOS:
https://appsto.re/us/5MuGeb.i

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.izzy.hns&hl=en&utm_source=downloadatoz.com

Potkategorije

Gradska organizacija

Ilica 61, 10000 Zagreb 
Telefon: + 385 1 4846 106 
Fax: + 385 1 4846 107 
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© Copyright 2017, Sva prava pridržana, HNS