Pozivamo Vas na tribinu "Učenje za poduzetništvo u lokalnoj zajednici"

 

Zagreb,23.4.2018 - Pozivamo vas na tribinu „Učenje za poduzetništvo u lokalnoj zajednici“, koja će se u organizaciji HNS-a Grada Zagreba održati u srijedu, 25.4.2018. godine u Europskom domu u Zagrebu, Jurišićeva 1dvorana Bruxelles (1. kat), s početkomu 18:00 sati.

Predavač na tribini biti će mr. sc. Maja Ljubić Čmelar, pomoćnica ravnatelja/ice te voditeljica programa u Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL).

Moderatorica tribine je Sanja Horvatić, voditeljica Odbora za odgoj i obrazovanje GO HNS-a Grada Zagreba.

Radujemo se vašem dolasku u srijedu, 25.4.2018. u 18:00 sati u Europski dom, Jurišićeva 1.

INFORMACIJE - sažetak izlaganja i info o predavaču

Tema: Provedba učenja za poduzetništvo u lokalnoj zajednici, 25.04.2018. Europski dom Zagreb

 Sažetak izlaganja – mr.sc. Maja Ljubić Čmelar

 Najvažniji resurs svakog gospodarstva koje ozbiljno promišlja svoj održivi rast i razvoj zasigurno je njegov ljudski potencijal, a poduzetnici, kao i poduzetni zaposlenici se smatraju okosnicom gospodarskog rasta, inovacija, zapošljavanja i društvene integracije. Malo gospodarstvo u RH čine mikro, mala i srednja poduzeća, a prema zadnjim dostupnim podacima u našem gospodarstvu njihov udjel po broju poduzetnika je 99,70 % što nam je jasan putokaz za buduća promišljanja.

S ciljem poticanja rasprave o mogućim oblicima sinergijskog djelovanja raznih dionika u razvoju i potpori cjeloživotnom učenju za poduzetništvo, stvaranju poduzetničke klime, uključivanju u provedbu S3 strategije na lokalnoj razini te osvještavanju potrebe i važnosti kreiranja učećih zajednica u izlaganju će se predstaviti rezultati provedenih sustavnih praćenja potreba za osposobljavanjem, obrazovanjem i usavršavanjem u mikro, malim i srednjim poduzećima u zemljama jugoistočne Europe.

Kako zadržati mlade i potaknuti među njima poduzetničko razmišljanje i cjeloživotno učenje te otvaranje vlastitih poduzeća, kako napraviti transfer od provedenih sustavnih praćenja potreba za osposobljavanjem, obrazovanjem i usavršavanjem do izrade novih treninga te osiguravanja kvalitete i usmjeravanja proračunskih sredstava na lokalnoj zajednici samo su neka od pitanja o kojima ćemo danas raspravljati .

 informacije o predavaču

 Maja Ljubić Čmelar posljednjih osam (8) godina radi kao pomoćnica ravnatelja/ice te voditeljica programa u Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL), gdje nastavlja izgradnju svoje gotovo tridesetogodišnje profesionalne karijere kao obrazovni stručnjak. Specijalizirala se u razvoju kvalifikacijskih okvira, razvoju kurikuluma osnovanog na ishodima učenja, socijalnoj uključenosti , osposobljavanju i usavršavanju učitelja, cjeloživotnom učenju za poduzetništvo, vrednovanju i samovrednovanju kao i istraživanju i analitici. Prije rada u SEECEL-u, Maja je radila u sustavu obrazovanja od neposrednog odgojno-obrazovnog rada , Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske.

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. stekla je stupanj magistra znanosti Inkluzivne Edukacije. Posjeduje certifikate iz različitih međunarodnih akreditiranih institucija uključujući OECD, UNESCO, Sveučilište Missouri, Danski Institut za strukovno obrazovanje nastavnika, Nizozemski inspektorat za obrazovanje i mnogih drugih.