• DOBRO DOŠLI NA STRANICU!

    Ulica Nikole Tesle 8,10000,Zagreb

      Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba

      Ulica Nikole Tesle 8

                                                            

 
 
 
Facebook GO HNS-a
 
face O
 
 
 
 
 
  

youtube

  

 

 

 

 

Načela

Odgovorno javno djelovanje
 
Biti članom Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata ne znači samo imati stranačku iskaznicu, već i poštovati temeljna načela liberalizma i odgovornog javnog djelovanja. U radu HNS-a polazimo od temeljne odrednice da je sloboda pojedinca najviša vrijednost. Svrha države je da štiti tu slobodu i omogućuje konstantno širenje njezina prostora, u kojem svaki pojedinac dostojanstveno razvija vlastite potencijale te ostvaruje želje i potrebe. 
Nikakve međusobne razlike – porijeklo, nacionalna ili religijska pripadnost, odabir životnog stila, spol ili rod, dob, invaliditet – ne smiju umanjivati mogućnost svakog pojedinca da ostvaruje vlastite snove.
 
 Temeljno liberalno načelo je da se sloboda pojedinca može ograničiti samo pravom na slobodu drugih pojedinaca. Istovremeno, sloboda znači i odgovornost – slobodan pojedinac samosvjestan je i autonoman građanin, odgovoran za vlastiti život i dobrobit. Političke i ekonomske slobode su povezane. Nema politički slobodnog društva koje istovremeno ne jamči ekonomske slobode. Svaki član HNS-a, posebno stranački aktivist i dužnosnik, u stranačkom i javnom djelovanju primijenjuje temeljna načela liberalizma te je politički i društveno odgovoran. 
 

Načela djelovanja članova HNS-a


 Misija HNS-a je stvaranje prosperitetnog i pravednog društva utemeljenog na potpunom ostvarenju individualnih sloboda i potencijala svakog građanina Republike Hrvatske i Europske unije. Liberalna načela prostora slobode pojedinca i države koja ne zadire u taj prostor, za HNS moraju biti provedena u svim područjima ljudskog djelovanja. Od gospodarstva i poreza, preko obrazovanja, znanosti, zdravstva i kulture pa do državne i javne uprave, pravosuđa, izbornog sustava, ljudskih i građanskih prava – nepovrediva sloboda pojedinca temeljni je kriterij oblikovanja javnih politika. 
 
Sloboda pojedinca ne znači da se pojedincima daje 'pravo' na društvenu neodgovornost, na kršenje proceduralnih i zakonskih pravila. Svaki pojedinac odgovara za svoje ponašanje u okvirima zakona. Uz ideju slobode kao temeljnu vrijednost, politika HNS-a gradi se i na sljedećim vrijednostima: stručnost, poduzetništvo, odvažnost, dosljednost, angažman, pristupačnost, različitost i pravednost. Ove vrijednosti služe kao najvažniji podsjetnik načina na koji HNS djeluje, predstavljajući pritom okvir za donošenje odluka i političko djelovanje, okvir za formuliranje programa i politika te osnovu za tumačenje novih ideja.
 Devet temeljnih vrijednosti politike HNS-a 
 
SLOBODA HNS zagovara slobodu pojedinca kao najvišu vrijednost u političkom djelovanju. Ljudska prava te političke i ekonomske slobode preduvjet su ostvarenja prosperitetnog i otvorenog društva. STRUČNOST HNS je stranka stručnih ljudi. Važna nam je stručnost i profesionalnost u svemu što radimo, u našem profesionalnom životu i u politici. Samo stručni ljudi mogu doprinijeti donošenju pozitivnih i naprednih politika, osmišljavanju i ostvarenju Biti članom Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata ne znači samo imati stranačku iskaznicu, već i poštovati temeljna načela liberalizma i odgovornog javnog djelovanja.
 
U radu HNS-a polazimo od temeljne odrednice da je sloboda pojedinca najviša vrijednost. Svrha države je da štiti tu slobodu i omogućuje konstantno širenje njezina prostora, u kojem svaki pojedinac dostojanstveno razvija vlastite potencijale te ostvaruje želje i potrebe. Nikakve međusobne razlike – porijeklo, nacionalna ili religijska pripadnost, odabir životnog stila, spol ili rod, dob, invaliditet – ne smiju umanjivati mogućnost svakog pojedinca da ostvaruje vlastite snove. 
 
Temeljno liberalno načelo je da se sloboda pojedinca može ograničiti samo pravom na slobodu drugih pojedinaca. Istovremeno, sloboda znači i odgovornost – slobodan pojedinac samosvjestan je i autonoman građanin, odgovoran za vlastiti život i dobrobit. Političke i ekonomske slobode su povezane. Nema politički slobodnog društva koje istovremeno ne jamči ekonomske slobode. Svaki član HNS-a, posebno stranački aktivist i dužnosnik, u stranačkom i javnom djelovanju primijenjuje temeljna načela liberalizma te je politički i društveno odgovoran. Odgovorno javno djelovanje kvalitetnih projekata i biti ustrajni u njihovoj provedbi bez obzira na izazove. Stručnost u politici za nas znači angažman stručnjaka za pojedina područja, ali i regrutiranje i obrazovanje političkih stručnjaka, koji razumiju političku znanost te teoriju države i liberalne demokracije. 
 
Politička stručnost daje okvir za djelovanje, svjetonazor, viziju, strateški smjer, a stručnjaci u politici daju pragmatičnost, organizacijske sposobnosti, ideju, inovaciju, kao i sposobnost rješavanja problema društva, i to u širim, EU okvirima. Stručnost znači i stalno prilagođavanje novim tehnološkim i drugim dostignućima.
 
PODUZETNIŠTVO HNS je stranka koja promiče i vrednuje slobodu poduzetništva, vlasništva i tržišnog gospodarstva. Cijenimo odgovornost pojedinca za slobodno poduzetničko djelovanje. Veliki broj naših aktivista, članova i simpatizera su poduzetnici, ljudi okrenuti konkretnim i inovativnim rješenjima i koji se stalno snalaze u izazovnim i promjenjivim tržišnim uvjetima. Ustrajno gradimo pozitivnu poduzetničku klimu u društvu. Cilj nam je olakšati poslovanje svima koji vrijedno i pošteno rade. Zbog toga se odgovorno i odvažno prihvaćamo vrlo teških tema poput osmišljavanja industrijske strategije, uklanjanja administrativnih prepreka i poreznih opterećenja. Održivost poduzetništva danas podrazumijeva optimistični pogled na razvoj i uvjerenje da sve počinje od nas samih te da smo mi prvi odgovorni za pokretanje onih malih koraka kojima se ostvaruju i najveći projekti.
 
ODVAŽNOST U HNS-u smo uvijek spremni nazvati stvari pravim imenom. Odvažnost je za nas spremnost da iskreno progovaramo i o onim temama o kojima nitko drugi neće. Odvažnost je spremnost na poduzimanje važnih, često i nepopularnih strukturnih reformi za jačanje tržišnog gospodarstva, ali i spremnost na svaki korak u smjeru širenja prostora slobode. Ne podliježemo populizmu, nego se u našem djelovanju vodimo zdravim razumom. Nemamo potrebu svidjeti se svima i pod svaku cijenu. Ne bojimo se stati u obranu svih manjina kojima su prava dovedena u pitanje nekim diktatom ili trendom većine.
 
 DOSLJEDNOST HNS je stranka koja dosljedno radi što govori i govori što radi. Postojanost i ustrajnost su vrednote koje zastupamo čak i u najosjetljivijim društvenim temama. Ne mijenjamo mišljenje kako bismo podilazili dnevno-političkoj modi. Imamo odgovor na najveći broj društvenih i gospodarskih problema u okviru našeg liberalnog svjetonazora. Dosljedno se borimo za stavove koje zastupamo. U vrijeme kada se olako poseže za populizmom i političkim opsjenama ostajemo vjerni našim političkim uvjerenjima i programu.
 
 ANGAŽIRANOST Zalažemo se za angažiranu javnu politiku, javnu politiku koja ne ostaje samo na riječima. Angažiranim djelovanjem i osobnim primjerom pokazujemo da je moguće promijeniti društvo na bolje. Angažirano djelovanje znači i preuzimanje odgovornosti, a bez toga nema ni povjerenja ni legitimiteta. Ne bojimo se preuzeti odgovornost za provođenje svojih stavova i načela. 
 
PRISTUPAČNOST Politiku ne vidimo kao elitističku djelatnost. Pristupačni smo i srdačni u našem odnosu s građanima. Biti liberal u svakom trenutku znači biti otvoren, omogućavati dijalog i zastupati svoj svjetonazor pristojno i s poštovanjem za drugačija mišljenja. Stalno smo prisutni na terenu, među članovima i biračima. S njima smo spremni uvijek razgovarati o raznim temama. Djelujemo i na lokalnoj razini – od mjesne samouprave naviše. Želimo olakšati svakodnevni život naših sugrađana. 
 
RAZLIČITOST Različitost je za nas dosljedno inzistiranje na poštivanju prava i ostvarenju građanske jednakosti svakog pojedinca. U HNS-u pluralizam smatramo pozitivnom vrijednošću te se zalažemo za tolerantno društvo. Različitost za nas znači i uključivanje raznih skupina u donošenje društveno korisnih rješenja. Različitost u HNS-u se očituje i među našim biračima i simpatizerima jer okupljamo vrlo široki spektar građana iz različitih sredina. 
 
PRAVEDNOST Zalažemo se za društvo u kojem svaki građanin ima jednake šanse da ostvari svoje želje, mogućnosti i potrebe. Svrha države je da osigura okvir za slobodno djelovanje pojedinca i zato je njezina zadaća da eliminira sve prepreke koje ga stavljaju u neravnopravni položaj u ostvarivanju prava i sloboda. 
U HNSu smatramo da svaki pojedinac može i mora imati jednake početne pozicije u nastojanjima da ostvari dobar i uspješan život.
 
 
Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba

 Ulica Nikole Tesle 8, 10000 Zagreb 
Telefon: + 385 1

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">iOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© Copyright 2023, Sva prava pridržana, HNS

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI

    • STRANKA KOJA ZAGOVARA MODERNU, GRAĐANSKU
    • DRŽAVU JEDNAKOPRAVNIH I ZADOVOLJNIH GRAĐANA