Ženska inicijativa GO HNS-a Grada Zagreba

Predsjednica: Danijela Delić Mileusnić 

Zamjenica predsjednice: Marija Franić
Tajnica: Katarina Sedmak
Potpredsjednice: Mirjana Marić, Nada Lekčević Mahanj, Diana Rašeta i Mirica Šimrak